Garment creation

Patterner
Sample Maker
Costume Designer
Couturier
Pattern Technician
& Development

Garment Creation สาขา Garment Creation เน้นเรื่อง การออกแบบแพทเทิร์น และเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BUNKA ประเทศญี่ปุ่น จนถึงการสร้างงานของห้องเสื้อชั้นสูง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เหมาะสำหรับการสร้างงานตั้งแต่ ห้องเสื้อขนาดเล็กจนถึงระดับอุตสาหกรรม

Bunka Fashion Fashion Creation 02

Master Pattern

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นมาตรฐาน ที่เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นออกแบบแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆ ให้ได้งานดีไซน์ ที่หลากหลายซึ่งจะอยู่ในวิชา การออกแบบแพทเทิร์น และเทคนิค ตัดเย็บเสื้อสตรี

Bunka Fashion Fashion Professional 01

Advance Draping (Haute Couture)

เรียนรู้เทคนิคการขึ้นแบบ และการสร้างแบบตัดบนหุ่น จากผลงานของ ห้องเสื้อชั้นสูงระดับโลก

Bunka Fashion Garment Creation 01

Industrial Pattern Making (Grading)

เรียนรู้เทคนิคในการสร้างแพทเทิร์นและเกรดดิ้งสำหรับระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมจากแพทเทิร์นเสื้อผ้ามาตรฐาน

Garment Creation